SELECT * FROM tb_member WHERE 1=1 And f_town = '中埔鄉' ORDER BY f_code ASC 嘉義縣工業會
*105年產業人才投資計畫、職業安全衛生、講習訓練課程 熱烈招生中*舊制勞退準備金足額提撥新規定,請注意!*
  勞動部修正『勞工保險投保薪資分級表』第20級(最高一級)為45,800,並自105年5月1日生效  
  舊制勞退足額提撥新制上路,4/1日起各縣市查核未提足4萬家企業  
  經濟部105年度協助臺商東協佈局  
  經濟部投資業務處─臺商聯合服務中心提供臺商貼心服務  
 
 

 

累積上網人數

今天瀏覽: 7

本月瀏覽: 2112

總瀏覽: 136015

廠商介紹

首頁>廠商介紹

 搜尋廠商關鍵字:
中埔鄉廠商會員
會籍號碼:   110015
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  嘉義縣 中埔鄉和睦村富和路498巷26號
電話:   2398237
傳真:   2309317
主要產品:   音響、燈光、舞台、視訊、活動規劃
網站:   
會籍號碼:   606001
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  606嘉義縣 中埔鄉中埔村中正路75號
電話:   2532204
傳真:   2532201
主要產品:   糙米加工
網站:   
會籍號碼:   606002
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  606嘉義縣 中埔鄉富收村庄內37號之9
電話:   2391109
傳真:   2390531
主要產品:   塑膠機械製造
網站:   
會籍號碼:   606003
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  606嘉義縣 中埔鄉和睦村中山路五段505號
電話:   2300022
傳真:   2302905
主要產品:   有線電視系統經營業務
網站:   
會籍號碼:   606004
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  606嘉義縣 中埔鄉和興村中華路207巷40號
電話:   2398176
傳真:   2304413
主要產品:   塑膠機械修理
網站:   
會籍號碼:   606005
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  606嘉義縣 中埔鄉和興村中正新村17號
電話:   2393855
傳真:   2391302
主要產品:   壓克力廚具
網站:   
會籍號碼:   606006
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  606嘉義縣 中埔鄉金蘭村金蘭24之11號
電話:   2391197
傳真:   2301668
主要產品:   冷凍食品、素食食品
網站:   http://www.tenin.com.tw
會籍號碼:   606007
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  606嘉義縣 中埔鄉和興村平實街83號
電話:   2301452
傳真:   2304191
主要產品:   家庭五金
網站:   
會籍號碼:   606008
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  600嘉義縣 嘉義市北港路746巷9號
電話:   2372667
傳真:   2378809
主要產品:   有機肥料、植物營養劑
網站:   
會籍號碼:   606009
所屬鄉鎮:   中埔鄉
會員名稱:
會員地址:  606嘉義縣 中埔鄉富收村頂中下街45之1號
電話:   2302543
傳真:   2309588
主要產品:   機械設備裝配
網站:   
58 筆資料。 頁次:1 / 6。        下一頁
     
地址:嘉義市民權路278號6樓 電話:05-2784321 傳真:05-2788236
版權所有©2013 嘉義縣工業會 All Right Reserved